ניווט באתר > מרכז קהילתי אחווה > דף הבית > פעילות עדתית

קיצורי דרך בחברה העירונית

פעילות עדתית

פעילות עדתית

פעילות עדתית  

המרכז ייחודי באופן פעילותו ובשירותו לבני הקהילה הקראית המאופיינת כצביון דתי מיוחד.

אני כמרכז "אחווה" תומכים ומעודדים את הייחודיות שבה ומאפשריים לקהילה לתת ביטויי או מענה לצרכיך על ידי מתן מגוון פעילויות כגון: 

*ערבי תרבות ייחודיים

*שבתות עיון לבני הנוער

*חוגי העשרה - פילוסופיה הלכה ודת